domingo, 6 de diciembre de 2009

CURSO D’HISTÒRIA DE CATALUNYA

Dada mi estancia en Barcelona, desde hace ya de más diez años, mi sentido de identidad para con la cultura, historia y costumbres catalanas, impiden quedarme indiferente a la siguiente invitación que bien merece la pena acudir.
Catalanes o no de origen, pero sí de corazón, nos sentimos identificados con su historia y su trayectoria política, social, económica, cultural, así como sentimos un gran interés en conocer los cambios que se puedan ir avecinando a raíz de todos movimientos migratorios que esta Comunicad Autónoma ha ido viviendo a lo largo de su historia hasta el día de hoy.
Por ello, para quienes puedan acudir a la presente convocatoria, ahí nos encontraremos.

Isabel Gómez

Curso d'Història de Catalunya
Úrsula Santa Cruz
Saludos cordiales:
El próximo jueves 17 de diciembre a las 19.30 horas se dará inicio al Curso de " Historia de Cataluña", organizado por la Fundación de Estudios Históricos de Catalunya, la cual hacemos extensiva la invitación a todas las personas interesadas en conocer la historia del lugar donde vivimos, Las sesiones formativas nos permitirán tener mayores elementos de comprensión, análisis y valoración sobre Catalunya.
Lugar: C/Varsovia 66 L4-L5 parada Maragall ( Sede de la Fundación)
Pd. adjunto el programa.

Benvolgudes/Benvolguts
El proper dijous 17 de desembre a les 19.30 hores començarà el curs "Història de Catalunya", organitzat per la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, us fem arribar la invitació a totes les persones que puguin estar interessades en conèixer la història del lloc en que vivim. Les sessions formatives ens permetran tenir més elements de comprensió, d'anàlisi i valoració sobre Catalunya.

Lloc: C/Varsòvia 66 L4-L5 parada Maragall (Seu de la Fundació)
Us adjuntem el programa.
CURS D’HISTÒRIA DE CATALUNYA
DESEMBRE DE 2009
Seu de la FEHC: c/ Varsòvia, 66 (Metro: Maragall, L4 i L5)
A càrrec de Ramon Freixes i Sala
 Breu introducció.
o Què és la història? Etapes de la història de la humanitat.
o Catalunya: marc geogràfic.
1. Els orígens de Catalunya.
1. Els temps prehistòrics.
2. Els íbers i la presència grega.
3. La presència romana.
2. La formació de Catalunya: des del final del període romà, els visigots, els musulmans i els carolingis fins als comtats catalans.
1. La dominació visigòtica.
2. La dominació musulmana.
3. La conquesta i el govern dels francs.
4. Els comtats catalans, la supremacia del comtat de Barcelona i la independència del país. El nom “Catalunya” i la llengua catalana.
3. El projecte d’estat occità-català, la unió amb Aragó i la integració de Mallorca i València.
1. L’expansió ultrapirinenca.
2. L’expansió cap al sud i l’oest: el Principat complert (s. XII) i la Unió amb Aragó.
3. La integració de Mallorca i València.
4. Les institucions de l’Estat català medieval.
5. La cultura catalana medieval.
4. Expansió catalana a la Mediterrània.
1. L’expansió mediterrània i les seves bases materials i legals.
2. L’exploració atlàntica.
3. La fi de la dinastia del casal de Barcelona. L’ascens dels Trastàmara.
5. La inclusió de l’Estat català dins la monarquia hispànica.
1. La unió matrimonial entre la Corona d’Aragó i Castella. El manteniment de les instirucions pobles. Una monarquia hispànica composta d’estats.
2. La Casa d’Àustria.
3. La Guerra dels Segadors (o de Separació).
4. El creixement econòmic dels segles XVI i XVII.
5. Bandolerisme: lluita de bàndols familiars, polítics i delictius.
6. La fi de l’Estat català: la Guerra de Successió i les seves conseqüències. Entre Felip V i Carles III.
1. La Guerra de Successió als Països Catalans i Europa.
2. La resistència catalana de 1713-1714 i la caiguda de Barcelona.
3. La repressió borbònica.
7. Segle XIX i inicis del XX:
1. l’auge industrial i econòmic.
2. Carlins i federals.
3. Obrers i industrials.
4. Catalanistes i Estat liberal espanyol.
5. La Catalunya nació: de la Renaixença a la pro¬clamació de la República Catalana per Macià.
8. La Catalunya republicana (1931-1936). La Guerra Civil (1936-1939) i l’exili.
9. Catalunya durant el franquisme: repressió i lluita per la supervivència nacional. La Transició espanyola.
10. L’Estat de les autonomies i el futur Catalunya.
1. L’autogovern limitat
2. El pujolisme.
3. La integració a la Unió Europea.
4. El paper del PSOE i el PP.
5. La nova immigració.
6. El govern Tripartit.
7. La crisi econòmica i el panorama polític futur.

No hay comentarios: