viernes, 8 de abril de 2011

SEMINARIO: CIUDADANAS GLOBALES: PROCESOS MIGRATORIOS, DERECHOS, REIVINDICACIONES Y PERSPECTIVAS

Con el objetivo de contribuir al debate, reflexión y análisis del impacto de la migración en la vida de las mujeres y de cómo se están activando acciones  participativas  a nivel local, nacional y global, desde lasa sus propias capacidades y reivindicaciones, los días 17 y 18 de mayo, la Fundación Indera organiza el Seminario Internacional “Ciudadanas Globales transforman fronteras: procesos migratorias, derechos, reivindicaciones y perspectivas”.  
Lugar: Casa del Mar de Barcelona. C/Albareda Nº 1 Barcelona
Inscripciones: fundacion@fundicion-indera.org
Sara Cuentas Ramírez
Directora
Fundación INDERA
PROGRAMA DEL SEMINARI INTERNACIONAL
Dimarts 17 de maig
09:00 Acreditacions i lliurament de documentació
09:30 Presentació institucional
Sara Cuentas Ramírez, directora de Fundació Indera.
Núria Gómez Camprubí, tècnica d’Educació per al Desenvolupament de l’Agència Cata­lana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) - Generalitat de Catalunya.
10:00 Ponència marc: Les dones migrades a Catalunya: context social, polític, cultural i econòmic. Badia Bouia, llicenciada en Dret. Mediadora intercultural a l’Ajuntament de Mataró.
10:20 Taula rodona: Drets, reivindicacions i perspectives de les dones en contextos de migració.
• Feminització de la migració. Cristina Reyna, coordinadora de la Fundación Diáspora Solidaria-Holanda.
• Economia de la cura. María Eugenia Blandón, representant de Grup de Dones de Sant Cugat.
• Impacte de les polítiques de migració en les dones. Graciela Magán, responsable del Comitè de dones de la Federació d’Entitats Peruanes a Catalunya (FEPERCAT).
• Drets humans i ciutadania de les dones en contextos de migració. Pilar Céspedes Pérez, representant de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) - Madrid.
• Migració i Desenvolupament: Codesenvolupament des d’una perspectiva de gènere i enfocament de drets. Bombo Ndir, presidenta de l’Associació de Dones Immigrants Subsaharianes (ADIS).
MODERA: Marta Tudela, responsable de Gènere d’ACSUR-Las Segovias.
12:00 Espai per al diàleg
12:30 Pausa-cafè
13:00 Ponència internacional: Contrageografies de la globalització en contextos de migració
Saskia Sassen, investigadora i sociòloga internacional (Columbia University).
MODERA: Helga Flaterminski, investigadora (Universitat Autònoma de Barcelona).
13:45 Espai per al diàleg
16:00 Tallers de treball
Tenen la finalitat de recollir les principals propostes i demandes en relació a les temàti­ques discutides en les ponències. Aquestes reflexions s’elaboraren com una agenda que serà compartida en plenària al dia següent i posteriorment compartida amb les institu­cions públiques encarregades de les polítiques de migració i de codesenvolupament.
18:30 Visibilitzant l’iniciativa de les dones pakistaneses per crear un espai propi. Huma Jamshed, doctora en Ciències Químiques (Universidad Complutense de Madrid). Fun­dadora i presidenta de l’Associació Cultural Educativa i Social Operativa de dones Pakistaneses (ACESOP)
Dimecres 18 de maig
10:00 Ponències internacionals: Sinergies globals: actuant per a la ciutadania transnacio­nal de les dones.
• Principals conclusions, urgències i propostes de les organitzacions de dones migra­des en el marc del IV Fòrum Social Mundial de Migracions 2010 (FSMM). Lorena Elizabeth Araujo – FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). Orga­nització impulsora del IV FSMM i membre de la Xarxa Internacional de Migració i Desenvolupament.
• L’economia de la cura i treballs de proximitat en contextos de migració i desplaça­ment. Diana Gunneivia García – CIASE (Colòmbia). Participant del programa Abrien­do Mundos.
• El rol dels governs locals als països d’origen en el seu compromís per gestionar la migració i com es poden establir vincles solidaris transnacionals. Hilda Natalia Arias Rendón – Municipalitat Metropolitana de Quito.
MODERA: Úrsula Santacruz – Associació Q’atary Perú. Psicòloga, Tècnica responsa­ble de l’Oficina d’Atenció a la Dona de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
10:45 Espai per al diàleg
11:30 Pausa-cafè
12:00 Plenaria final: Transnacionalitat i ciutadania de les dones en contextos de migració:Compartint propostes i reivindicacions col·lectives per als drets de les do­nes. Leticia Cruz López - Coordinadora del projecte Mujeres pa´lante del Col.lectiu Maloka.
13:00 Espai per al diàleg
13:30 Cloenda
Gemma Nicolás Lazo – Directora del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD). Ajuntament de Barcelona.
Sara Cuentas Ramírez – Directora Fundació Indera.
OBJECTIU:
Contribuir al debat, reflexió i anàlisi de l’impacte de la migració en la vida de les dones i de com s’estan activant accions participatives a nivell local, nacional i global, des de les seves pròpies capacitats i reivindicacions.

2 comentarios:

Tarta Tatin y el gato de Cheshire dijo...

Ojalá las mujeres sean capaces de compartir,reflexionar, luchar y proponer estrategias para expresar sus sentimientos en el proceso migratorio.Un beso,Isa.

Sylvia dijo...

El mundo se está convirtiendo en un gran proceso migratorio, por variadas causas, generalmente no buenas. Pues hay que adaptarse a esta nueva forma de vivir, y esto atañe en gran parte a las mujeres y sus niños. También a los ancianos.
A todos. Es importante que se realicen seminarios como este que has anunciado aquí. Me interesa mucho. Espero que puedas asistir para agregar un informe aquí.. Abrazos, Isa!