domingo, 28 de octubre de 2018

De TV3.Cat Plastificats També al 30Minuts

http://www.ccma.cat/324/plastificats-som-eficients-en-la-gestio-dels-residus-plastics/noticia/2883565/

Interesante reportaje emitido por TV3.Cat, que merece difundirse dada la urgencia de remontar un daño medioambiental ocasionado por el plástico.
El análisis que presentan valoro que es una interesante necesidad de sensibilización medioambiental a nivel global
Isabel

http://www.ccma.cat/324/plastificats-som-eficients-en-la-gestio-dels-residus-plastics/noticia/2883565/

"Plastificats: "Ens acabarem menjant els nostres residus"
Els científics asseguren que els plàstics estan a la cadena tròfica i estem permanentment contaminats pels plàstics
Redacció
28/10/2018 - 12.48  Actualitzat 28/10/2018 - 16.23
Es calcula que al Mediterrani hi ha surant al voltant de 2.000 tones de partícules de plàstic. Hi ha molts estudis que demostren que els plàstics són a la cadena tròfica i són perjudicials per a la nostra salut.
Una part dels plàstics es reciclen, però encara n'hi ha molts que van a parar als abocadors o a les incineradores. Hi ha diverses veus que reclamen el sistema de retorn d'envasos. "30 minuts" aborda aquesta problemàtica amb el reportatge "Plastificats".
Vivim a l'era del plàstic.
Sense aquest material, el nostre entorn difícilment seria imaginable. La Unió Europea ha prohibit els plàstics d'un sol ús (plats, gots i coberts de plàstic) a partir del 2021.
La Comissió de Medi Ambient del Congrés dels Diputats va aprovar a l'abril que es prohibeixin els plats, gots i coberts de plàstic d'un sol ús a partir de l'1 de gener del 2020. També van prohibir les bosses de plàstic gratuïtes i reduir l'ús de les safates de poliestirè.
Només cal visitar un supermercat per detectar desenes de productes plastificats innecessàriament.
Com podem ser més eficients?
Un gran problema del plàstic és que es degrada molt lentament. Una ampolla es calcula que triga més de 400 anys a descompondre's. Entitats ecologistes aposten per la reutilització i reduir-ne l'ús.
(...)
Rosa Garcia, directora de la Fundació Prevenció Residus i Consum, assegura que si no fem res, "ens acabarem menjant els nostres residus":
"Necessitem apostar per mesures de reutilització, de reducció de residus, de sobreenvasat del plàstic, poder facilitar la venda a granel, poder retornar els envasos als establiments... reduir la càrrega tòxica dels nostres residus."
Funciona el reciclatge?
Fa 21 anys que es va implantar a Catalunya el primer contenidor groc. La campanya "Envàs on Vas" tenia com a objectiu conscienciar l'ús del contenidor groc per als envasos.
(...)
Miquel Roset, director de Retorna assegura que cal frenar d'alguna manera el consum de plàstic i creu que la millor manera seria el retorn a canvi de diners:
"Cada dia a Catalunya es recullen 5,5 milions d'envasos i llaunes"
Seria la manera de fer reciclar els qui no ho fan. La proposta xoca, però, frontalment amb els envasadors, que consideren suficient el sistema actual.
Reciclar a l'Àsia
Sovint els plàstics d'aquí marxen a l'estranger. Les empreses recicladores de l'Àsia competeixen en preus amb les d'aquí. Tenen menys costots i compren els plàstics més cars.
Christian Dios, director de Realplast, diu que una solució seria obligar el fabricant a tenir una traçabilitat del producte i que els seus residus acabessin en una recicladora europea.
A l'Àsia no tenen les mateixes exigències ni controls mediambientals. Els abocadors estan al costat de les vivendes i dels rius i tot va a parar al mar sense cap tipus de depuració d'aigües.
Impacte al mar
L'oceà Pacífic és un dels que té la contaminació més alta del planeta. Al Mediterrani hi ha partícules de plàstic pertot arreu. Aquestes micropartícules no es descomponen, al contrari, continuen el camí de la cadena tròfica i els ingereixen els animals marins que després mengem nosaltres.
(...)
Per al Mediterrani, les conseqüències es tradueixen en forma de petites partícules, invisibles a simple vista, que suren a l'aigua. Segons els científics, entre 1.000 i 3.000 tones de plàstic.
A la costa de Barcelona, els pescadors ja no hi feinegen perquè se'ls omplen les xarxes de plàstics i tovalloletes. Només en un any, 2015-2016, els pescadors van recollir 2.700 kg de residus de la costa de Barcelona  i uns 12.000 objectes, dels quals un 80% eren de plàstic ( sobretot bosses i envasos).
La major part hi ha arribat des de terra, transportada per rius i rieres.
Preocupació científica
La meitat de les gambes que es pesquen davant de Barcelona tenen fibres de plàstic a l'estómac. la directora del Grup de Salut en Animals Aquàtics de la UAB, Maite Carrassón, assegura que "s'estan incrementant els microplàstics al medi":
" Si continua, això podria tenir un impacte en la salut dels animals".
Notícia relacionda: L'any 2050 hi haurà més plàstics que peixos als oceans
L'epidemiòleg Miquel Porta assegura que això també te conseqüències per a la salut de les persones:
"Tot el que hi ha al medi ho trobem a l'interior de les persones. I, de plàstics, en trobem al cos de tothom, a la sang i a l'orina. Estem contaminats permanentment pels plàstics. Que no ens sorprengui si la gent té malalties inesperades."
Campanyes de conscienciació a la xarxa
Fa uns dies, Nathional Geographic ha engegat una campanya a les xarxes socials amb l'etqiueta #YoElijoPlaneta i moltes cares conegudes s'hi han sumat per conscienciar del mal que fa el plàstic a la Terra.
(...)"
http://www.ccma.cat/324/plastificats-som-eficients-en-la-gestio-dels-residus-plastics/noticia/2883565/

"Plastificados: "Nos acabaremos comiendo nuestros residuos"
Los científicos aseguran que los plásticos están en la cadena trófica y estamos permanentemente contaminados por los plásticos
redacción
28/10/2018 - 12:48 Actualizado 28.10.2018 - 16:23
Se calcula que en el Mediterráneo hay flotando alrededor de 2.000 toneladas de partículas de plástico. Hay muchos estudios que demuestran que los plásticos están en la cadena trófica y son perjudiciales para nuestra salud.
Una parte de los plásticos se reciclan, pero todavía hay muchos que van a parar a los vertederos o en las incineradoras. Hay varias voces que reclaman el sistema de retorno de envases. "30 minutos" aborda esta problemática con el reportaje "Plastificados".
Vivimos en la era del plástico.
Sin este material, nuestro entorno difícilmente sería imaginable. La Unión Europea ha prohibido los plásticos desechables (platos, vasos y cubiertos de plástico) a partir del 2.021.
La Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó en abril que se prohíban los platos, vasos y cubiertos de plástico de un solo uso a partir del 1 de enero de 2020. También prohibieron las bolsas de plástico gratuitas y reducir el uso de las bandejas de poliestireno.
Basta visitar un supermercado para detectar decenas de productos plastificados innecesariamente.
¿Cómo podemos ser más eficientes? 
Un gran problema del plástico es que se degrada muy lentamente. Una botella se calcula que tarda más de 400 años en descomponerse. Entidades ecologistas apuestan por la reutilización y reducir su uso.
(...)
Rosa García, directora de la Fundación Prevención Residuos y Consumo, asegura que si no hacemos nada, "nos acabaremos comiendo nuestros residuos":
"Necesitamos apostar por medidas de reutilización, de reducción de residuos, de sobreenvasado del plástico, poder facilitar la venta a granel, poder devolver los envases a los establecimientos ... reducir la carga tóxica de nuestros residuos."
Funciona el reciclaje?
Hace 21 años que se implantó en Cataluña el primer contenedor amarillo. La campaña "Caja donde Vas" tenía como objetivo concienciar del uso del contenedor amarillo para los envases.
...)
Miquel Roset, director de Retorna asegura que hay que frenar de alguna manera el consumo de plástico y cree que la mejor manera sería el retorno a cambio de dinero:
"Cada día en Cataluña se recogen 5,5 millones de envases y latas"
Sería la manera de hacer reciclar los que no lo hacen. La propuesta choca, sin embargo, frontalmente con los envasadores, que consideran suficiente el sistema actual 
Reciclar en Asia
A menudo los plásticos de aquí se van al extranjero. Las empresas recicladoras de Asia compiten en precios con las de aquí. Tienen menos costots y comprende los plásticos más caros. 
Christian Dios, director de Realplast, dice que una solución sería obligar al fabricante a tener una trazabilidad del producto y que sus residuos acabaran en una recicladora europea.
En Asia no tienen las mismas exigencias ni controles medioambientales. Los vertederos están al lado de las viviendas y de los ríos y todo va a parar al mar sin ningún tipo de depuración de aguas.
Impacto en el mar 
El océano Pacífico es uno de los que tiene la contaminación más alta del planeta. En el Mediterráneo hay partículas de plástico por todas partes. Estas micropartículas no se descomponen, al contrario, siguen el camino de la cadena trófica y los ingieren los animales marinos que luego comemos nosotros.
(...)
Para el Mediterráneo, las consecuencias se traducen en forma de pequeñas partículas, invisibles a simple vista, que flotan en el agua. Según los científicos, entre 1.000 y 3.000 toneladas de plástico.
En la costa de Barcelona, ​​los pescadores ya no faenan porque les llenan las redes de plásticos y toallitas. Sólo en un año, 2015-2016, los pescadores recogieron 2.700 kg de residuos de la costa de Barcelona y unos 12.000 objetos, de los cuales un 80% eran de plástico (sobre todo bolsas y envases).
La mayor parte ha llegado desde tierra, transportada por ríos y arroyos. 
preocupación científica 
La mitad de las gambas que se pescan ante Barcelona tienen fibras de plástico en el estómago. la directora del Grupo de Salud en Animales Acuáticos de la UAB, Maite Carrassón, asegura que "se están incrementando los microplàstics al medio":
"Si continúa, esto podría tener un impacto en la salud de los animales".
Noticia relacionda: En 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos
El epidemiólogo Miquel Porta asegura que esto también tiene consecuencias para la salud de las personas:
"Todo lo que hay en el medio lo encontramos en el interior de las personas. Y, de plásticos, encontramos el cuerpo de todos, en la sangre y la orina. Estamos contaminados permanentemente por los plásticos. Que no nos sorprenda si la gente tiene enfermedades inesperadas. "
Campañas de concienciación en la red
Hace unos días, Nathional Geographic ha puesto en marcha una campaña en las redes sociales con la etqiueta #YoElijoPlaneta y muchas caras conocidas se han sumado para concienciar del daño que hace el plástico en la Tierra.
(...)"
http://www.ccma.cat/324/plastificats-som-eficients-en-la-gestio-dels-residus-plastics/noticia/2883565/

La Historia de la Semana: Piper

La Historia de la Semana: Piper: En la historia de esta semana presento a un simpático y nuevo amigo: Piper , el pajarito que sale del nido y tiene que aprender a ganarse l...Un bello e interesante material didáctico que comparte el blog "La Historia de Semana"
Para quienes aún no habíamos llegado a Piper, un cortometraje ganador de varios premios, siendo el más significativo un Óscar como el mejor cortometraje animado, nuesto amigo y administrador de este interesante blog, "La historia de la semana",  retoma un compartir con esta intensa y significativa historia que nos lleva a explorar en el versátil mundo de los valores, habilidades blandas y descubrimiento de estrategias en el manejo de emociones para una buena convivencia democrática.
Comparto con los amigos esta interesante propuesta pedagógica  que bien se puede desarrollar con preguntas dirigidas a explorar el conocimiento, el razonamiento y la percepción  con proyección personal y social.
Gracias José María por tus interesantes propuestas.
Un enlace que también recomiendo, es el siguiente:

http://www.eligeeducar.cl/secreto-pedagogico-detras-piper-tierno-didactico-corto-pixar

Isabel
Enlace de la "Historia de la Semana"

https://lahistoriadelasemana.blogspot.com/2018/03/piper.html?fbclid=IwAR0Xt6XwGSFtTgD0tpy3N7UJAwWvbAmrXZ5jz0XEjprFzNKr_R3rdEJkSQY


https://lahistoriadelasemana.blogspot.com/2018/03/piper.html?fbclid=IwAR0Xt6XwGSFtTgD0tpy
3N7UJAwWvbAmrXZ5jz0XEjprFzNKr_R3rdEJkSQY

sábado, 20 de octubre de 2018

V. Completa. Consejos de una madre neurocientífica para tu hijo adolesce...Interesante entrevista sobre la comprensión del comportamiento de los adolescentes, desde la perspectiva de la neurociencia.   
Entrevista completa en la que se exponen temas que más frecuencia inquietan a los adultos y, en especial a padres de familia, sobre la conducta que presentan los adolescentes.

https://www.youtube.com/watch?v=LdL-ddX8Etk

domingo, 7 de octubre de 2018

A Lima


Ay…, Ciudad gris.
Cuidad del cielo que juega a esconder al Sol y a la Luna.
¡Ay!, ciudad triste.
Ciudad en la que se agrieta la esperanza por afilados cuchillos que, cobardes surgen de voces que rompen los gemidos, con chispas rojas que aceleran el olvido.
Ciudad por donde se escapa sin tregua el aliento de la vida. Vidas, que sin pausa en la memoria a barrotes evaden, inconscientes de las cárceles que las secuestran.
Cuidad de áridas tierras, como áridos los nombres de algunos hombres, que escriben parte de sus turbias historias como los secos ríos, que de tanto en tanto se abren camino para recordarse vivos.
Ay…, ciudad amurallada por el moho, que sin viento, la humedad te corroe y cuyo olor de agonía me espanta hasta extremos de otras tierras, que con sus vientos de tramontana dejo que te lleven hasta el olvido.
Ay…, ciudad de la que me escondo para que no te hagas de mí. Cuidad que aún con abrigo te tirito entre tus húmedas estaciones, que decididas calan indisponiendo mis vísceras, secuestrándome para ti.
Ay ciudad, ¡Quién te llevase al olvido!, Si por tu olvido de mí, te vivo.

María Puccio